O Firmie
Oferta
Produkty
Pomoc techniczna
Kontakt
Wymagania techniczne
Najczęściej występujące błędy
Wymagania techniczne

Wymagania techniczne prac przyjmowanych do druku:

 1. Załączony opis: format pracy, nakład w jakim ma być wydrukowana praca, dokładny opis kolorów dodatkowych
 2. Format plików: pliki PDF zapisane w wersji do 1.4. lub TIFF, JPEG. Skala 1:1
 3. Prace kolorowe powinny być zapisane jako Composite CMYK (bez separacji). Prace czarno-białe powinny być zapisane jako Black & White lub Greyscale. Nazwy plików (bez polskich znaków) powinny wskazywać na przeznaczenie plików np. str01.pdf
 4. Domyślnym profilem kolorystycznym jest Euroscale Coated v.2
 5. Strony bez znaczników cięcia, paserów, pasków kolorystycznych, itp. (automatycznie dodawane są podczas wykonywania impozycji)
 6. Pliki powinny być przygotowane z rozdzielczością map bitowych 300-350 dpi. W plikach wszystkie czcionki zamienione na krzywe
 7. Spady 3 mm - elementy drukowane na spad powinny wychodzić za linie cięcia  min.3 mm
 8. Lakier wybiórczy jako dodatkowy kolor 100% (black) na oddzielnej stronie
 9. W oprawach klejonych 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będzie zaklejona na 6 mm od grzbietu (klejenie boczne), co należy uwzględnić w projektowaniu tych stron
 10. Prace wielostronicowe zapisane w jednym dokumencie, każda strona oddzielnie, w kolejności numeracji stron
 11. Cienkie linie definiowane w jednym kolorze
 12. Czarne teksty na kolorowym tle nadrukowane  (opcja overprint)
 13. Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z 4 kolorów
 14. Wszystkie pliki powinny być sprawdzone przed wysłaniem do Drukarni. R2 PRINT nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo przygotowane materiały oraz wynikające z tego błędy w druku